כיצד יש להגיש תביעה למזונות קטין לנוכח הלכת בע"מ 919/15?

פורסם : 27.05.2018

הדפסת המאמר

שלח לחבר

כיצד יש להגיש תביעה למזונות קטין לנוכח הלכת בע"מ 919/15?

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

ב- רמ"ש 39577-05-18 {פלוני נ' פלונית, טרם פורסם (17.05.18)} נדונה בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט לענייני משפחה, במסגרתה הורה למבקש, כי ככל שמעוניין לבחון מחדש את סוגיית מזונות הקטין לנוכח הלכת בע"מ 919/15 רשאי להגיש עתירה חדשה בהליך מתאים, ולא ניתן לדון בכך במסגרת בקשה לעיון מחדש בהליך הקיים (בו ניתן פסק-דין המזונות). 

 

במקרה הנדון, ביום 09.05.15 ניתן במסגרת התיק קמא פסק-דין, במסגרתו חוייב המבקש במזונות הקטין. ערעור שהוגש על פסק-הדין לבית-המשפט נדחה. 

 

המבקש טען, כי טעה בית-משפט קמא בהחלטתו הנדונה בנקודות הבאות: כשקבע כי על המבקש לפנות בעתירה חדשה בהליך מתאים, מבלי לומר מהו ההליך המתאים; כשלא איפשר למבקש למצות ההליכים של התביעה המקורית במסגרת טענות המתייחסות לתביעה המקורית; כשנטל מהמבקש את זכות העמידה בפי בית-המשפט; כשלא נימק החלטתו.

 

בית-משפט של ערעור דחה את הבקשה בקובעו, כי תביעת המזונות המקורית תמה ונשלמה עם מתן פסק-הדין ביום 09.05.15. פסק-הדין אף הפך חלוט עם דחיית הערעורים עליו. 

 

עוד נקבע, כי האפשרות לעיון מחדש בקביעות החלוטות של פסק-הדין לנוכח הלכת בע"מ 919/15 יכולה להיעשות, אך לא במסגרת ההליך המקורי שתם ונשלם, אלא במסגרת תובענה חדשה למזונות, במסגרתה יתבקש שינוי/ביטול סכומי המזונות שהושתו על המבקש במסגרת פסק-הדין לנוכח החידוש בסוגיית המזונות בע"מ 919/15. 

 

בדיוק כפי שהדבר נעשה עד כה במסגרת תובענה חדשה להפחתת/הגדלת סכום מזונות שנפסק נוכח שינוי נסיבות מהותי. 

 

כן, אין הגיון מחייב כי בחינת המזונות המחודשת תיעשה במסגרת ההליך המקורי, שהסתיים בצורה נכונה, בהתאם להלכה שהיתה קיימת באותו מועד. שינוי ההלכה הוא מעין שינוי נסיבות שאולי מצדיק בחינה מחודשת של סוגיית המזונות, אך ככל טענה לעילה חדשה עקב שינוי נסיבות דינה להתברר בתובענה נפרדת, חדשה, שתוגש לבית-משפט קמא.  

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.