מורה דרך לענייני גירושין - עו"ד שלומי נרקיס

 

סכסוכים בין בני זוג יכולים למצוא את האכסניה של הטריבונלים המשפטיים הבאים: האחד, בית-הדין הרבני. השני, בית-המשפט לענייני משפחה.

 

אולם על-מנת לבחון האם ההליך אכן מקומו בטריבונל זה או אחר עלינו לבחון, בין השאר, את סדרי הדין בשני הטריבונלים ואימתי יכול צד לסכסוך לבחור באם לפנות לבית-הדין הרבני או לבית-המשפט לענייני משפחה.

 

מכאן, נגזרת החשיבות של הכרת ההליכים השונים בשני הטריבונלים כמו גם המכשולים העומדים בפני צד כזה או אחר בפני נקיטת ההליך בבית-הדין הרבני או בבית-המשפט לענייני משפחה.

 

"מורה הדרך" סוקר את ההליכים הננקטים, הן בבית-הדין הרבני והן בבית-המשפט לענייני משפחה, על-ידי צד למשפט במהלך הליך הגירושין.

 

"מורה הדרך" כולל התייחסות לתיקון תשע"ב המתייחס למועד בו ניתן להגיש בקשה לפסיקת מזונות זמניים.

 

"מורה הדרך" הוקם מתוך צורך חיוני לתת מענה לשאלות בתחום הגירושין כגון: אימתי תופסק הזכאות של האישה לקבל מזונותיה; חשיבותה של הרצאת הפרטים המצורפת לכתב תביעה למזונות ילדים; מהם התנאים להגשת תביעה להפחתת/הגדלת מזונות ילדים; אימתי יורה בית-הדין הרבני על השלשת גט ועוד.

 

מבין נושאי "מורה הדרך" (חלקי):

 

סמכותו העניינית של בית-המשפט לענייני משפחה; מזונות אישה; "מעשה ידיה"; "השלמת מזונות"; "מדור שקט ושליו"; נכסי מילוג; "מעשה ידייך תחת מזונותיך"; "עולה עמו ואינה יורדת"; מהם המקרים בהם האישה תאבד את מזונותיה; מורדת מסוג "בעינא ליה ומצערנא ליה"; מורדת מסוג "מאיס עלי"; אישה שזינתה; מה הדין כאשר האישה איננה עם הבעל; "מעוכב מחמתה"; השלשת גט; כתב תביעה למזונות; חשיבותה של הרצאת פרטים; מזונות ילדים; מזונות לילד הלומד בפנימיה; מזונות הכרחיים; מזונות מדין צדקה; מטרתם של המזונות הזמניים; האם יש להפחית את קצבת הילדים של הביטוח הלאומי מסכום המזונות; בן מורד; צרכיו של האב כשיקול בפסיקת מזונות; תביעת עצמאית של הילדים למזונותיהם למול הסכם בין ההורים; תביעה להגדלת/הפחתת מזונות; התערבותה של ערכאת ערעור בפסיקת מזונות; הקצבת מזונות בהליך פשיטת הרגל; סמכות שיפוט ייחודית של בית-הדין הרבני; עניינים שונים שבסמכותו של בית-הדין הרבני; "ריב הסמכויות" בין בית-הדין הרבני לבין בית-המשפט לענייני משפחה; מבחן משולש לבדיקת כנות הכריכה; משמורת ילדים; חזקת השיתוף למול הסדר איזון המשאבים ועוד.