עורך-דין שלומי נרקיס - בעל ניסיון עשיר בהופעות בבתי-המשפט השונים בסכסוכי ירושה מורכבים; משמש כנוטריון מזה מספר שנים ומחברם של ספרים רבים בתחום הירושה והעזבון:

 

עריכת צוואה: צוואה הדדית; צוואה בעדים; צוואה בפני נוטריון; ייעוץ בקשר לצוואה בכתב יד וצוואה בעל-פה; הפקדת צוואה; ביטול צוואה על-ידי המצווה.

 

הגשת בקשה לצו ירושה/לצו קיום צוואה: הכנת תצהיר הסתלקות יורש; תיקון וביטול של צו ירושה/צו קיום צוואה. 

 

הגשת התנגדות לבקשה לצו ירושה/לצו קיום צוואה: התמודדות עם פגמים טכניים ומהותיים שנפלו בצוואה כגון: היעדר אישור רפואי המעיד על מצבו הרפואי של המצווה בעת עשיית הצוואה; צוואה שנעשתה בפני עד אחד; צוואה סתומה; צוואה בלתי-חוקית; צוואה לטובת עדים; אי-כשרות המצווה; הוראות צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית; זיוף צוואה ועוד

 

הגנה על צוואה קיימת: ייצוג יורשים על-פי צוואה והתמודדות עם טענות המועלות כנגד הצוואה. 

 

ניהול עזבונות והתמודדות למול מנהל עזבון (זמני וקבוע)הגשת בקשה למינוי מנהל עזבון; הגשת פרטת עזבון ודו"חות; כינוס נכסי העזבון; בירורם וסילוקם של חובות; הוצאות ניהול העזבון; חלוקת העזבון על-ידי מנהל העזבון; חלוקה על-פי הסכם; חלוקה על-פי צו בית-המשפט; נכסים שאינם ניתנים לחלוקה; סילוק יד במקרקעין (פינוי מקרקעין)  ועוד. 

 

קראו עוד >>>

 

 

 

בחודש פברואר 2021 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "סדרי דין בבית-המשפט לענייני משפחה בעין תקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 ותקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018". 

 

הספר סוקר את תקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין) תקנה אחר תקנה תוך הבאת דברי הסבר ופרשנות לתקנות אלו.  



  

בחודש יולי 2020 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "דיני הסתלקות מירושה על-פי דין ומצוואה (הפרשנות לחוק הירושה (על כל סעיפיו השונים) ודיני עזבונות)".

 

בתי-משפט לענייני משפחה, לא אחת, נדרשים להכריע בסוגיות רבות הסובבות סביב תצהיר ההסתלקות.

 

מכאן, נודעת חשיבות רבה להכרת דיני ההסתלקות הן מירושה על-פי דין והן מצוואה. ספר זה מיוחד במבנהו באשר הוא משלב בצד הסברים על יישום פרקטי של דיני ההסתלקות גם ניתוח משפטי ותיאורטי של נושא חשוב ומורכב זה.  

 



 

  

בחודש יולי 2019 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "הפרשנות לחוק הירושה (על כל סעיפיו השונים) ודיני עזבונות" (מונה למעלה מ- 1,200 עמ' ומוגש ב- 2 כרכים).

 

מתוך דברי הקדמה לספר - מאת שופט בית-המשפט המחוזי חיפה - כב' השופט ניצן סילמן:

 

"הספר הינו "מורה נבוכים" לחוק הירושה. הספר סוקר סעיף אחר סעיף לא רק את הפסיקה הרלבנטית, כי אם גם את הספרות המקצועית, הגישות השונות ומאמרים רבלנטיים... הספר מהווה "מפת דרכים" לעורך-הדין הנדרש לעסוק בסוגיות בדיני הירושה, בהתאם לנושאים ולסעיפים הנדונים. בספר מפורטות סוגיות ופסיקות קונקרטיות - היכולות לשמש אבן בוחן למקרים רבים... מדובר בעבודה מקיפה שיש בה להקל עבודתו ולקצר יומו של כל החפץ לעסוק בדיני הירושה. יישר כוח לכותב על פועלו." (ההדגשות אינן במקור)  

 



 

  

בחודש נובמבר 2018 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "מורה דרך לענייני צוואות (עריכת צוואות והתנגדויות)".

 

"מורה הדרך" עוסק בשאלה כיצד על מצווה לערוך את צוואתו ואילו דגשים עליו ליתן את תשומת-ליבו בבואו לערוך צוואה מצד אחד וכן דרכים להתמודדות עם פגמים צורניים ומהותיים הקיימים בצוואה מצד שני.

 



  

  

בחודש יולי 2018 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "צוואות הדדיות בראי דיני הירושה".

 

מדובר בחיבור, יחידי במינו, מקיף ויסודי העוסק ב"צוואה הדדית" והמבוסס על ניסיונו הרב של המחבר בתחום דיני הירושה והעזבון.

 

החיבור סוקר את הוראות סעיף 8א לחוק הירושה לאחר תיקונו וכן את הדין הקיים באשר לצוואה הדדית לפני התיקון האמור.

 



 

  

בחודש פברואר 2018 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "מורה דרך לניהול עזבון והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון."

 

"מורה הדרך" הסוקר את תפקידו של מנהל העזבון {קבוע וזמני} לרבות דרכי ההתמודדות של צד מעורב מול מנהל העזבון.

 

"מורה הדרך" שם גם דגש על זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו של מנהל העזבון תוך מתן הדגשים רלבנטיים ופרקטיים בנושאים חשובים אלה.

 



 

  

בחודש ינואר 2017 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "דיני המתנה במשפט האזרחי - הלכה למעשה". 

 

חוק המתנה, התשכ"ח-1968, הינו אחד החוקים הקצרים והמתומצתים. יחד-עם-זאת, חוק זה מעורר שאלות משפטיות רבות, בהיותו משיק לתחומים רבים אחרים, ובין השאר, לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

 

מתוך דברי ההקדמה לספר - מאת כב' השופטת, סגנית הנשיא, אלה מירז - שופטת בית-משפט לענייני משפחה חיפה:

 

"מתוך עיון ראשוני בספר, עולה כי מובאת בו משנה סדורה בסוגיות רבות בנושא "המתנה" והתמודדות עם חלק גדול מהנושאים ובמיוחד, הסדרת מערכת היחסים בין נותן המתנה למקבלה... כמו-כן, השכיל המחבר לסקור ולהביא את הפסיקה הענפה שהתגבשה במרוצת השנים סביב מוסד "המתנה". ספרו של עו"ד נרקיס מהווה נדבך חשוב בספרות המעטה הקיימת בנושא "המתנה" ובעדכוני הפסיקה האחרונה הנסקרים עד היום. ברי שהספר יתרום תרומה חשובה להבהרת הבעיות ומציאת הפתרונות הרצויים בתחום זה. אין ספק כי הספר יהווה כלי עזר חשוב למשפטנים, לשופטים, וכל מי שעוסק או מתעניין בנושא, ימצא בו דרך בהירה ומפורטת להבנת מוסד "המתנה" על כל השלכותיו." 

  



 

  

בחודש אוקטובר 2015 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס "סילוק יד במקרקעין בעין המשפט".

 

חשיבותו של הספר היא בעובדה כי במסגרת סכסוכי ירושה לא מעטים נדרשים הצדדים לסוגיית "סילוק יד במקרקעין". 

 

מתוך דברי הקדמה לספר מאת אברהם חלימה, שופט בדימוס של בית-המשפט העליון:

 

"נושא המקרקעין הינו מן היותר מסובכים, לא רק במשפט הישראלי, כי אם במשפטים של מדינות אחרות. המחברים המלומדים לא רק מעמידים בפני הקורא סקירה מקיפה בנושא סילוק יד במקרקעין, כי אם גם מצליחים למצוא פתרונות מתאימים לאותן הבעיות שמתבקשות מהנושא עצמו. פתרונות אלה יכולים לשמש לעזר לכל משפטן בעבודתו. לפנינו ספר ששתול על מי דיעה רחבה ועל ידענות הנושא. ומכאן, שהמאמץ הכן והאמיתי שהשקיעו המחברים בליבון הבעיות והבהרתן, ראוי לכל ציון ולהערכה. מי ייתן שההצלחה תמשיך ללוות את המחברים המכובדים באשר יפנו, ותישלח הברכה בכל מעשי ידיהם, אמן ואמן."

  



 

בנוסף, המשרד מעניק שירותי נוטריון בנושאים שונים: אימות חתימה (כגון: ייפוי-כוח בלתי-חוזר הנדרש מהבנק לצורך קבלת משכנתא); אישור הסכם ממון בין בני זוג (לפני הנישואין) ועריכת צוואה נוטריונית.

 

מאמרים אחרונים >> לכל המאמרים