רוצה שנתקשר? הקלק כאן

פסקי-דין בירושה ועזבון

(1) האם התובע ויתר על חלקו בעזבון לאור התנהגותו (30.3.14)

 

(2) הכרעה בתביעת התובעים להתיר הוכחתה של צוואה על-ידי העתק בהתאם להוראות סעיף 68(ב) לחוק הירושה(22.4.14)

 

(3) תביעה לפירוק שיתוף על-פי צו ירושה שהוצא אחר המנוחה זאת בניגוד להסכם חלוקת עזבון בין הצדדים (22.03.15)

 

(4) כלום יש ליתן צו קיום צוואה שמועד עריכתה אינו ידוע ואף אין בנמצא העתק הימנה תוך קביעה שצוואה מוקדמת "נשתכחה"? (26.03.17)

 

(5) האם מערכת היחסים שהתקיימה בין התובע לבין המנוחה היתה של "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף" המקנה לו זכות לרשת את עזבונה בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק הירושה? (26.02.18)

 

(5) המנוחה הלכה לעולמה והותירה אחריה בן זוג, פלוני, עימו ניהלה מערכת יחסים כידועים בציבור משך תריסר שנים לערך, שלושה ילדים בגירים, שאינם ילדיו, ובן נוסף, קטין, המשותף לה ולפלוני, פרי מערכת היחסים ביניהם. המנוחה הניחה אחריה צוואה שנערכה בפני נוטריון. למרבה הצער, לאחר לכתה בדרך כל בשר, גבה טורא בין פלוני ובין ילדי המנוחה, והמחלוקות שניטשו ביניהם הובאו לפתחו של בית-המשפט על-מנת שיכריע בהן. פסק-הדין עניינו, איפוא, הכרעה בהתנגדות שהוגשה על-ידי פלוני בשמו ובשם בנו הקטין למתן צו לקיום צוואת המנוחה ובתביעה הנזיקית שהוגשה על ידו כנגד ילדיה (22.03.17)

 

(6) תביעת אישה כנגד עזבון גרושה המנוח, המוגשת כנגד אלמנת המנוח, היא הנתבעת, אשר עניינה איזון כספי הגמלה שקיבלו התובעת והמנוח, מאז פרידתם בשנת 2000 ועד לפטירת המנוח בשנת 2013 (29.11.16)

 

(7) התובעת לא הרימה את הנטל הראייתי המושת עליה, כי צוואת 2008 נעשתה בהיותה של המנוחה בלתי-כשירה, ויש לדחות טענת התובעת בדבר אי-כשרות המנוחה (03.04.17)

 

(8) הן לפי הדין והן לפי הפסיקה, אין מניעה שחסוי יערוך צוואה, גם אם מונה לו אפוטרופוס, שכן אין בכך כדי לפגוע בכשירותו כחסוי לערוך צוואה כל עוד תקפה היא ונעשתה בנקודת זמן שבה ידע להבחין בטיבה של צוואה (02.04.17)

 

(9) בית-המשפט נדרש לשאלה האם המכתב משנת 2004 מהווה צוואה (28.03.17) 

 

(10) מהם הפרמטרים לקביעת מזונות מן העזבון (03.04.17)

 

(11) עתירת התובעות למתן צו עשה לחלוקת עזבון על-פי הוראות אימן המנוחה (07.02.17)

 

(12) התנגדות לצו קיום צוואת שכיב מרע - קבלתה (14.10.16)

 

(13) בית-המשפט קבע כי במקרה הנדון התנאי הבסיסי - הבאת הצוואה בפני שני עדים - לא התקיים (06.05.16)