רוצה שנתקשר? הקלק כאן

נטל הראיה בתביעה כנגד עזבון

פורסם : 28.08.2022

הדפסת המאמר

שלח לחבר

נטל הראיה בתביעה כנגד עזבון

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

בתביעה כנגד עזבון הנטל הרובץ על תובע הוא נטל ראייתי מוגבר ומידת ההוכחה הנדרשת היא ברמה גבוהה בהרבה מזו המספיקה בהליך אזרחי רגיל {ע"א 323/86 גרש לרנר נ' זהבית ניב (31.12.86)}.

 

יפים לעניין זה דברי בית-המשפט ב- ע"א 459/59 {פינקלשטיין נ' פרושטייר (1960)}:

 

"התביעה היא נגד עזבונו של נפטר ואחד מיורשיו וכלל גדול בדין כי בכגון זה מדקדקין עם התובע יתר-על-המידה הרגילה - הטעם גלוי וידוע: כי בהיעדר הבעל - דבר גופו אין לדעת אם לא היה מצליח - אילו עוד בחיים חייתו - להזים או לסתור את ראיות יריבו... יש קודם כל לעקור מן הלב את הספק, פן ואולי היתה באמתחתו של הנתבע החי טענה כל שהיא העשויה לסכל - אם על-ידי כפירה ואם על-ידי עדות סותרת - את תביעת יריבו. לא נעקר הספק - הפסיד התובע, כי המוציא מחברו עליו הראיה, הראיה הוודאית."

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.