האם ניתן להגיש תביעה כנגד עזבון?

פורסם : 03.05.2019

הדפסת המאמר

שלח לחבר

האם ניתן להגיש תביעה כנגד עזבון?

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

בהוראות דין שונות קבועות הוראות המקנות לישויות משפטיות, שאינן בני אדם, את הכוח לבצע פעולות משפטיות, ובין היתר את האפשרות לתבוע ולהיתבע {ראה למשל, סעיף 4 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; סעיף 21 לפקודת האגודות השיתופיות; סעיף 8 לחוק העמותות, התש"ם-1980; סעיף 7 לפקודת העיריות (נוסח חדש); סעיף 5 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; סעיף 3 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977; סעיף 3 לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988 ועוד}.

 

אשר לעזבון. לגבי עזבון לא קבועה בדין כל הוראה המעניקה לו כשרות משפטית. אף מכך ניתן ללמוד כי עזבון אינו אישיות משפטית. כלומר, כי לא ניתן להגיש בשמו או נגדו תביעה לבית-משפט.

 

הנה-כי-כן, עזבון אינו אישיות משפטית. משכך, תביעה המוגשת בשם עזבון או נגד עזבון הינה פגומה מיסודה, שהרי היא מוגשת בשם או כנגד מי שאינו יכול, מבחינה עקרונית, להיות תובע או נתבע {עת"מ (חי') 38688-08-15 עזבון המנוח כאמל אליאס ז"ל נ' ראש עיריית שפרעם, תק-מח 2016(1), 4380 (2016)}.

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.