מה דינה של בקשה למינוי אפוטרופוס שהוגשה לבית-המשפט כאשר המבקש ידע כי אביך חתם על ייפוי-כוח מתמשך?

פורסם : 07.03.2019

הדפסת המאמר

שלח לחבר

מה דינה של בקשה למינוי אפוטרופוס שהוגשה לבית-המשפט כאשר המבקש ידע כי אביך חתם על ייפוי-כוח מתמשך?

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

מה דינה של בקשה למינוי אפוטרופוס שהוגשה לבית-המשפט לענייני משפחה כאשר המבקש (ילד) ידע כי אביך חתם על ייפוי-כוח מתמשך? באיזה נתיב היה על המבקש ללכת? כיצד על בית-המשפט לנהוג במקרה שכזה?

 

תיקון מס' 18 קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי-כוח מתמשך. הוראה זו מבהירה כי אפוטרופוס וייפוי-כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי-כוח מתמשך - ייפוי-הכוח המתמשך גובר.

 

לפיכך, על בית-משפט שהוגשה לו בקשה למנות לאדם אפוטרופוס, להעביר את הבקשה בראש ובראשונה לתגובת האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יבדוק ויודיע לבית-המשפט אם אותו אדם הפקיד ייפוי-כוח מתמשך המתייחס לאותם עניינים שלשמם התבקש בית-המשפט למנות לו אפוטרופוס.

 

בהמשך לדברים שנאמרו לעיל, נשאלת השאלה מה דינה של בקשה למינוי אפוטרופוס כאשר המבקש ידע כי אביו חתם על ייפוי-כוח מתמשך? כיצד על בית-המשפט לנהוג במקרה שכזה?

 

התשובה לכך ברורה. מייד עם קבלת הודעת האפוטרופוס הכללי כי האבא חתם על ייפוי-כוח מתמשך, על בית-משפט לשנות את הדרך בה נותב התיק ולדון בעניין על-פי התיקון לחוק הכשרות המשפטית.

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.