אפוטרופוס על חסוי? - כך לא מתנהגים!!!

פורסם : 03.07.2018

הדפסת המאמר

שלח לחבר

אפוטרופוס על חסוי? - כך לא מתנהגים!!!

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

עת בית-המשפט ממנה גוף חיצוני - עמותה כאפוטרופא ביחס לענייניו של אדם, קל וחומר לאדם שאין לו משפחה קרובה בארץ, הוא סומך ידיו על העמותה כי תבצע תפקידה והמוטל עליה כראוי ותפעל לדאוג לצרכיו השוטפים של האדם שמונה לו אפוטרופוס. ולכל הפחות, תדאג לערוך ביקורים במוסד בו שוהה אדם באופן שוטף, על-מנת לבחון את צרכיו וכי הוא מטופל כראוי. 

 

האמצעי העיקרי של אפוטרופוס חיצוני לבחון את שלומו של החסוי עליו הוא מונה, הינו באמצעות ביקורים פיזיים את החסוי לצורך בחינת מצבו, ניהול שיח עימו (ככל שמצבו מאפשר זאת) ועם הצוות המטפל. ומשהדבר לא מתקיים, אין האפוטרופוס מודע למצבו של החסוי, אינו יכול לספק את צרכיו, אינו יכול להגן עליו, וללמעשה אין כל צורך במינויו. 

 

אדם שמונה לו אפוטרופוס, גם אם הוא ערירי, קשיש, או בעל מוגבלות, אינו אדם נשכח, ועל הגופים המפקחים, וכן על בתי-המשפט, לעשות כל שעל ידם למנוע מצב כזה. 

 

ב- א"פ 27166-08-16 בעניין המבקש משרד הרווחה - לשכת משפטית ירושלים (טרם פורסם, מיום 11.06.18) בית-המשפט הביע את מורת רוחו מהתנהלות העמותה שמונתה - האפוטרופא בקובעו כי התנהלותה של האפוטרופא, אשר במשך מספר חודשים רצופים לא ביקרה את החסוי, יש בה משום התעלמות מטובתו של אותו חסוי וכשל מהותי בתפקודה. 

 

בית-המשפט לא קיבל את תשובת נציגת העמותה כי בשל חוסר כוח אדם נבצר ממנה לבקר את החסוי אחת לשבועיים כפי שהיא מחוייבת לעשות, ותמוה כיצד במהלך אותם חודשים בהם לא היה לעמותה כוח אדם לבקר את החסוי, היה לה כוח אדם בגביית שכר-טרחה מהחסוי. 

 

יתירה-מזאת, ככל שנבצר מהעמותה לקיים חובתה בשל בעיות כוח אדם, מצופה היה ממנה לפנות בבקשה מתאימה ובזמן אמת לבית-המשפט למתן הוראות, וכל זאת תוך גילוי אחריות כלפי החסוי ולאחר מכן כלפי בית-המשפט. 

 

לאור האמור לעיל, ולאחר שהעמותה - האפוטרופא לא מילאה תפקידה כראוי, בית-המשפט לא מצא מקום להאריך מינויה כאפוטרופא. בנוסף, בית-המשפט הורה לעמותה להשיב לחסוי את שכר-הטרחה שגבתה ממנו וזאת בגין החודשים בהם לא ביקרה אותו.  

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.