הפרשנות לחוק הירושה ודיני עזבונות - עו"ד שלומי נרקיס

ספר פרקטי וייחודי העוסק בניתוח משפטי ותיאורטי של חוק הירושה (על כל סעיפיו השונים) ודיני עזבונות.
 
הספר כולל הסברים מפורטים תוך ניתוח פסקי דין שונים הקשורים לענייני ירושה ועזבון. 

ספר זה הינו חובה לכל העוסק בתחום דיני המשפחה ובפרט לכל אלה המתחילים דרכם בתחום דיני הירושה והעזבון.

 

 
מבין פרקי הספר (חלקי):
 
כשרות אדם לרשת – בני אדם, כשרות לרשת – תאגידים, פסלות לרשת, הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון, עסקאות אחרות בזכות היורש, עסקאות בירושה עתידה, צוואות הדדיות, שניים שמתו כאחד, יורשים מבני המשפחה, חליפיו של יורש, יורש פסול ויורש שהסתלק, צורות הצוואה ועקרונות כלליים, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, הסמכות ליתן תוקף לצוואה למרות פגמים בה, תוקף הצוואה והכשרות לצוות, אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית וטעות ותוקפה של צוואה, תוקף הצוואה ואי ביטול של צוואה פגומה, תוקף צוואה וטעות סופר, צוואה סתומה, נושא הצוואה, יורש במקום יורש, יורש אחר יורש, יורש על תנאי מפסיק, חיובי יורש, צוואה וירושה על פי דין, מנה וחלק בעיזבון, יורשים שלא נקבעו חלקיהם, יורש שמת לפני המוריש, יורש פסול הזכות למזונות, גדרי הזכות למזונות, בקשה לקביעת המזונות, דרכי סיפוק המזונות, גילוי עובדות ושינוי נסיבות, הרחבת העזבון לצרכי מזונות, סדר עדיפות בין זוכים, עסקאות בזכות למזונות, צו ירושה וצו קיום צוואה – סדרי דין ובעלי תפקידים, הנהלת העיזבון וחלוקתו, שמירת העיזבון ומינוי מנהל עיזבון זמני וקבוע, ניהול העיזבון, סמכויות וחובות מנהל העיזבון, חובות מנהל העיזבון וחלוקתו, שכר מנהל העיזבון, סיום תפקידו של מנהל העיזבון, ניהול העיזבון וחלוקתו על ידי היורשים, אחריות היורשים לחובות העיזבון, נטל התשלום החובות בין היורשים, דין יורש יחיד, ירושה במקרים מסוימים – סעיף 146 לחוק הירושה, דין תשלומים על פי ביטוח, שמירת דיני המשפחה, ביטול "מירי", עצמאות החוק – סעיף 149 לחוק הירושה, בית המשפט המוסמך, ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה, הצדדים לדיון, אפוטרופסות לענייני ירושה, שיפוט בתי הדין הרבניים, הוראות מעבר, דין צוואות קודמות, הליכים תלויים, ביצוע ותקנות, בית המשפט לענייני משפחה, סמכותו העניינית והדיונית של בית המשפט לענייני משפחה, סמכותו המקומית, הזכות לייצוג בבית המשפט, פתיחת תיק בבית משפט לענייני משפחה, כתבי תביעה ובקשות, המצאה, כתבי הגנה, בקשות ביניים, פירשום ההליך, קדם משפט, סעדים זמניים, הדיון ומועדיו, הליך הערעור, פתרונות אלטרנטיביים להכרעת בית המשפט, הליכי ביצוע ופיקוח על ידי בית המשפט לענייני משפחה ועוד נושאים רבים ואחרים.