ספרים בירושה ועזבון

מורה דרך לענייני צוואות (עריכת צוואות והתנגדויות) - עו"ד שלומי נרקיס

 

הפרשנות לחוק הירושה ודיני עזבונות - עו"ד שלומי נרקיס

 

מנהל עזבון זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו - עו"ד איריס מרקוס

 

ירושה ע"פ צוואה - עוה"ד שלומי נרקיס ואיריס מרקוס

 

מזונות מן העזבון - עו"ד שלומי נרקיס