דיני המתנה במשפט האזרחי - עו"ד שלומי נרקיס

מתוך דברי ההקדמה לספר מאת כב' השופטת אלה מירז, שופטת בית-המשפט לענייני משפחה:

 

"חוק המתנה התשכ"ח – 1968, הינו אחד החוקים הקצרים והמתומצתים ביותר הכולל 8 סעיפים בלבד. יחד עם זאת, מעורר החוק שאלות משפטיות רבות, בהיותו משיק לתחומים רבים אחרים ביניהם, תחום החוזים, המכר, המקרקעין, הירושה, השליחות, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 ועוד.

 

בשנים האחרונות נושא "המתנה" נדון רבות בבתי המשפט בישראל ובמשפט המשווה עד שהפך ל"מוסד" בפני עצמו.

 

מתוך עיון ראשוני בספר, עולה כי מובאת בו משנה סדורה בסוגיות רבות בנושא "המתנה" והתמודדות עם חלק גדול מהנושאים ובמיוחד, הסדרת מערכת היחסים בין נותן המתנה למקבלה ונקודות ההשקה שבין חוק המתנה והחוקים האחרים, נושאים המעסיקים את אנשי המשפט. כמו כן, השכיל המחבר לסקור ולהביא את הפסיקה הענפה שהתגבשה במרוצת השנים סביב מוסד "המתנה".

 

ספרו של עו"ד נרקיס מהווה נדבך חשוב בספרות המעטה הקיימת בנושא "המתנה" ובעדכוני הפסיקה האחרונה הנסקרים עד היום. ברי שהספר יתרום תרומה חשובה להבהרת הבעיות ומציאת הפתרונות הרצויים בתחום זה.

 

אין ספק כי הספר יהווה כלי עזר חשוב למשפטנים, לשופטים, וכל מי שעוסק או מתעניין בנושא, ימצא בו דרך בהירה ומפורטת להבנת מוסד "המתנה" על כל השלכותיו".

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

ביטול מתנה מחמת טעות או פגם אחר וחובת תום הלב, מהות המתנה, כשרות לתת מתנה, מתנה של קטין, מתנה של חסוי, מתנה של תאגיד, הכשרות לקבל מתנה, מתנה לקטין, מתנה לאלתר, הקניית נכס מקרקעין, נטל הראיה, חשבון בנק משותף, חזקת הסכמה, תנאים וחיובים – מתנה הניתנת בתנאי או בחיוב, סעיף 4 לחוק המתנה וסעיפים 43, 44 ו – 45 לחוק הירושה, התחייבות לתת מתנה, דרישת הכתב, התנהגות מחפירה, זכות החזרה של נותן המתנה, הליך פשיטת הרגל, בר רשות במשק חקלאי, דרכי ההקניה, מיטלטלין, מקרקעין, הצהרת רצון לא פורמאלית, ביטול, תחילה והוראות מעבר, המתנה ופעולת משפטיות אחרות כגון שאילה, ערבות, עשיית עושר ולא במשפט, מתנה לפלוני לא ידוע, מיסוי מתנות, ההיקש בין סעיף 5(א) לחוק המתנה לבין סעיף 8 לחוק המקרקעין, חוק המתנה למול חוק הירושה לרבות משק חקלאי, נכס מקרקעין הניתן המתנה, דיני המתנה בקודקס האזרחי.