עילות גירושין בבית-הדין הרבני - עו"ד שלומי נרקיס

אבות רבות יש לכישלון הנישואין, בין השאר - חוסר הדרכה; כעסים ומתחים; הבדל קיצוני באופי ובמנטאליות שבין בני הזוג. גורמים אלה מולידים, לא אחת, תקריות ומשברים רבים במהלך חיי הנישואין.

כל צד מאשים בכך את רעהו, מטיח בו האשמות קשות, ואף מצביע על מאורעות שונים שקרו במהלך חיי הנישואין שכתוצאה מהתנהגותו של הצד השני, לדעתו, התפתח ביניהם משבר אמון, ולאחריו פירוד וקרע עמוק.

 

לאור הנ"ל חשיבותו של חיבור זה, המרכז את הלכות בתי-הדין הרבניים העוסקות בעילות גירושין בבית הדין הרבני. ספר זה חובה לכל העוסקים בתחום דיני המשפחה.
 

מבין פרקי הספר (חלקי):

פרק 1: מבוא.

 

פרק 2: בגידה: האם כופים את הבעל לגרש את אשתו שזינתה ותובעת גירושין כאשר גם הוא מסכים עקרונית לכך?; מהן הראיות הדרושות להוכחת בגידה?; מעשי כיעור של האישה הביאו את בית-הדין הרבני למסקנה כי האישה עוברת על דת ולכן אישה עוברת על דת מצווה לגרשה ויכול בעלה לתת לה גט בעל-כורחה ועוד.
 
פרק 3: אי קיום יחסי אישות: צדק בית הדין האזורי שטענת מאיס עלי של האישה, לא הוכחה כלל ותביעתה האמיתית להתגרש לא נבעה מתחושת המאיסות שקיימת בה, אלא, שהבעל לא הסכים לדרישותיה בתחום חיי האישות; האם כופים את הבעל לגרש את אשתו שזינתה ותובעת גירושין כאשר גם הוא מסכים עקרונית לכך? ועוד.
 
פרק 4: מרידה: לאור התנהלותם והתנהגותם של הצדדים בסכסוך רב-השנים ששורר ביניהם יש לראות בבני הזוג כמורדים זה על זו, שיש לחייבם להתגרש; בנטישת האישה את הבעל ליחידה נפרדת, יש לראות את הצדדים כמורדים זה בזו ולחייבם בגט בהתאם ועוד.
 
פרק 5: פרידה ארוכה בין בני הזוג: האישה חייבת בקבלת גטה, כשבני הזוג פרודים קרוב לשבע שנים וכשהאישה מסרבת להתייצב לדין במשך חודשים רבים; חיוב בגירושין – פרידה בת שנתיים וחצי שנים; בני הזוג פרודים וחיים בפירוד מוחלט ובדירות נפרדות ללא כל קשר ביניהם למעלה מ- 21 חודשים ועוד.
 
פרק 6: עיגון: עיגון לחינם הינה עילה מובהקת לחיוב גט; האישה אינה רוצה ואינה מעוניינת בבעל כלל וכלל, וכל מטרתה היא לעגן את הבעל, עד שיסכים הבעל לתנאים שהיא רוצה בהסכם הגירושין ועוד.
 
פרק 7: מום באחד מבני הזוג: אישה בגיל שבעים אינה מסוגלת בדרך כל הארץ לבצע מלאכות בהן היא חייבת לבעל כמו אישה הצעירה ממנה בעשר שנים, כוחותיה הולכים ואוזלים. ניתן להכליל מום זה בכלל המומים המהווים עילה לביטול הקידושין או הנישואין; האם בעל המקיים משכב זכר - נחשב לבעל מום גדול?; חיוב בגט עקב הסתרת מידע רפואי קודם הנישואין ועוד.
 
פרק 8: רצון הדדי להתגרש: לנוכח נסיבות היוצרות הקרע בין בני הזוג והתרחבותו כמו גם נוכח רצונם ההדדי של הצדדים בגירושין מיידים הצדדים חייבים להתגרש זמ"ז ועוד.
 
פרק 9: אלימות והתעללות: קבלת תביעת גירושין עקב אלימות מצד הבעל; התעללות נפשית של הבעל באשתו – קבלת התביעה.
 
פרק 10: עניינים שונים: בית הדין הרבני התרשם שאכן קיימת בעיה בין בני הזוג בעקבות כך שהבעל חזר בתשובה והאישה לא חזרה עמו. שינוי אורחות חייו של הבעל הביא לעימות מתמשך בין הצדדים; דחיית תביעת אישה לחייב את בעלה במתן גט. האישה לא הרימה את נטל ההוכחה; קיימת מאיסות מוחלטת מצד הבעל – האישה חייבת בקבלת גט ועוד