רוצה שנתקשר? הקלק כאן

סדר העדיפות בין קרובי המוריש

פורסם : 02.03.2015

הדפסת המאמר

שלח לחבר

סדר העדיפות בין קרובי המוריש

מאת: עו"ד שלומי נרקיס

סעיף 12 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן:

 

"12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש (תיקון: התשל"ו)

ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו."

 

סעיף 12 לחוק הירושה קובע את העדיפות בין היורשים על-פי דין. על-פי סעיף הנ"ל, "ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו". על-כך גם יש להוסיף את כניסתם של חליפיו של היורש בנעליו {כאמור בסעיף 14 לחוק הירושה}.

 

על-מנת לקבוע במדוייק את אופן חלוקת העזבון צריך לעמוד על מערך קרובי המשפחה של הנפטר וגם על סדר פטירתם של קרוביו, על-מנת שיהיה ניתן לברר אילו קרובי משפחה יוכלו לזכות בעזבון בעדיפות על אחרים, ומה יהיה שיעור חלקם בעזבון {ע"א 9694/01 האפוטרופוס הכללי, מנהל עזבון המנוח זאב בן צבי ברגמן נ' יוסף פרידמן, פ"ד נח(2), 65, 73 (2003)}.

 

ש' שוחט, מ' גולדברג ו- י' פלומין גורסים בספרם {דיני ירושה ועזבון, 70} כי "סעיף 12 לחוק קובע את סדר העדיפות בין אותם 'קרובי המוריש' על-פי מדרג המתייחס למידת קרבתם למוריש. בדרגה הראשונה - ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדים, נינים וכן הלאה); בדרגה השניה - הורי המוריש וצאצאיהם (אחים ואחיות של המוריש, אחיינים ואחייניות של המוריש וכן הלאה); בדרגה השלישית - הורי הורים של המוריש (סבא וסבתא) וצאצאיהם (דודיו ודודותיו של המוריש, בני דודים ודודות של המוריש וכן הלאה). הצאצאים פורטו בשלוש המדרגות הנ"ל, אף-על-פי שסעיף 12 לחוק לא נוקב בהן(הוא מזכיר רק את מי שעומד בראש המדרגה - ילדים, הורים והורי הורים), לאור סעיף 14(א) לחוק הקובע את חליפיו של היורש."

 

ש' שילה גורס בספרו {פירוש לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, 143} כי "סעיף 12 משלים את האמור בסעיף 10. סעיף 10 קובע מי הם היורשים על-פי דין, והם מכונים "קרובי" המנוח. היורשים המוכרים, לפי סעיף 10, הם צאצאי המוריש, שהוא ראש הפרנטלה הראשונה ועוד ראשי שתי פרנטלות נוספות וצאצאיהם. לאחר קביעה זו בא סעיף 12 ומורה שסדר העדיפות בין הפרנטלות הוא לפי הקרבה של הפרנטלה למוריש. לכן ילדי המוריש - הפרנטלה הראשונה - קודמים לפרנטלה השניה (הורי המוריש וצאצאיהם), והפרנטלה השניה קודמת לשלישית. למרות שסעיף 12 מזכיר רק את ראשי הפרנטלות, לאור האמור בסעיף 14 לעניין חליפיו של יורש, הכלל של סדר העדיפות בין יורשים מדרגות שונות מתייחס לא רק לראשי הפרנטלות וצאצאי המוריש, אלא לכל קו הנמשך מטה מראשי שתי הפרנטלות."

 

ב- ע"א 660/74 {אסתר סינידובסקה נ' האפוטרופוס הכללי ואח', פ"ד כט(2), 81 (1975)} נפסק מפי כב' השופט י' כהן:

 

"2. אין כל ספק, שהשופט המלומד הגיע למסקנה נכונה. סעיף 10(2) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע שלוש דרגות של יורשים על-פי דין מתוך קרובי המוריש והן - ילדי המוריש וצאצאיהם; הוריו וצאצאיהם; הורי הוריו וצאצאיהם. לפי סעיף 12 של החוק 'ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו'. לפי סעיף 14 של החוק 'ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו'. לפי הוראות אלה אם השאיר מוריש קרוב מדרגה ראשונה, אין לקרובים מדרגות אחרות כל זכות לירושה (פרט לזכות הורים לפי הסיפא של סעיף 12), ואם אין יורש מדרגה ראשונה, אך יש יורש מדרגה שניה אין כל זכות לירושה לקרובים מדרגה שלישית. מכיוון שהמשיב השני הוא יורש מדרגה שניה (צאצא של אבי המורישה) ואילו המערערת היא קרוב מדרגה שלישית (צאצא של הורי הוריה של המורישה) קודמת זכות המשיב השני לזכות המערערת. הוא הדין בזכות היורשת שאותה מייצג המשיב הראשון, אם היא קיימת, שגם היא יורשת מדרגה שניה."

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.