אלימות במשפחה במשפט האזרחי והפלילי - עו"ד איריס מרקוס

אלימות בתוך המשפחה, בעיקר כזו המופנית כלפי נשים, נתפסת בקרב רבים כתופעה שולית וחריגה, המהוה מנת חלקן של אוכלוסיות מעטות ומסוימות. ואולם, המציאות בארץ ובעולם מראה, כי מדובר בתופעה הולכת וגדלה, המלווה בהשלכות הרסניות לתא המשפחתי בכללו ומשם לחברה כולה.

 

ככלל, בנסיבות בהן, אירע מעשה אלימות במשפחה, או כאשר קיים חשש לקיומו של אירוע אלים, יש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה ולהגיש תלונה. המשטרה רשאית להרחיק בן זוג אלים מן הבית למספר ימים. צו כזה ניתן במהירות יחסית, אולם הוא מהווה פתרון קצר טווח, שאין בו די לאחר שימי ההרחקה מסתיימים.

 

לשם פתרון ממשי, יש לפנות לבית המשפט להוצאת צו הגנה כנגד בן זוג האלים. בבקשה לצו הגנה, יש לפרט את הנסיבות שהביאו לקרות האירוע וכן לפרט כל פרט רלוונטי אחר כגון אישור הגשת תלונה במשטרה, אישורים רפואיים וכדומה.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

פרק ראשון: מניעת אלימות במשפחה: הרקע החקיקתי, אלימות מהי? הסעדים הניתנים מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, תלונה במשטרה, בקשה לצו הגנה, הרחקת הפוגע מהבית, מסירת מסמכים, זכות האישה למדור שקט, אישה שעזבה את ביתה.

פרק שני: מניעת הטרדה מאיימת: כללי, היחס בין החוק למניעת אלימות במשפחה לבין החוק למניעת הטרדה מאיימת, הרקע החקיקתי, הטרדה מאיימת מהי?, סעדים ותרופות, תוקף הצו, מי עוד יכול לעשות שימוש בחוק, הטרדה מאיימת באינטרנט, הפרת הצו, שימוש סרק בחוק, מגמת הפסיקה.

פרק שלישי: צו הרחקה/הפרדה מכוח זכות האישה למזונות לרבות מדור שקט ושלו: צו הגנה, צווי הרחקה וצווי מניעה, סמכויות המשטרה, סדרי דין.

פרק רביעי: סדרי דין בבית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני בתביעות בעניין חוק למניעת אלימות במשפחה וחוק למניעת הטרדה מאיימת: כללי, סמכות שיפוט מקומית, צו הגנה מהו, זהות הצדדים, אופן פתיחת ההליך לקבלת צו הגנה, תוקפו של צו ההגנה, בקשה חוזרת בשל הפרת צו ההגנה, מספר העותקים שיש להגיש בבקשה על פי תקנות למניעת אלימות במשפחה, הדיון בבית המשפט, הפרת הצו, פקיד הסעד, תסקיר פקיד הסעד, דיני הראיות, ערעור, הוצאות ופיצויים בפניית סרק, מניין ימי הפגרה.

פרק חמישי: הגנה פלילית ומדיניות הענישה בעבירות אלימות במשפחה: עבירת ההתעללות ועבירת התקיפה לפי חוק העונשין, ההבחנה בין עבירת ההתעללות לעבירת התקיפה, רף ענישה בעבירות אלימות, עיכוב ביצוע גזר הדין.

פרק שישי: אלימות במשפחה לפי דיני הנזיקין: חסינות בני זוג בנזיקין.