רוצה שנתקשר? הקלק כאן

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו

פורסם : 17.10.2014

הדפסת המאמר

שלח לחבר

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו

מאת: עו"ד שלומי נרקיס

סעיף 1 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן:

 

"1. הירושה

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו."

 

הוראת סעיף 1 לחוק הירושה קובעת כי במות אדם - עזבונו עובר ליורשיו. ברגע המוות הופכים היורשים-לבעלים של נכסי המת. זכותו של יורש בנכס מסויים מתגבשת רק עם חלוקת נכסי העזבון. עד לאותו זמן אין ליורש אלא חלק בכלל העזבון ולא בנכס מסויים.

 

מייד עם מותו של אדם, יורשיו מכוח הדין, מוגדרים כעזבונו ואף יכולים הם כבר במועד פטירתו וחרף העובדה כי הפרטים המרכיבים את העזבון בשלב זה {טרם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה} הינם עלומים ולא ברורים - להגיש תביעה בשם העזבון שכן, צו הירושה כמו גם צו קיום צוואה, הם דקלרטיביים בלבד.

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.