דוגמאות כתבי בי-דין משפחה - עו"ד שלומי נרקיס

מזו תקופה ארוכה שהספר קנה לו אחיזה ככלי עזר חשוב לציבור עורכי הדין בעיסוקם היומיומי בתחום דיני המשפחה.

 

עם הזמן הוספו, באמצעות עדכונים חדשים, דוגמאות רבות ושונות, הכל על-מנת להחזיק את הספר ככלי עזר רב זרועות מגוון, העונה לכל תחום במסגרת דיני המשפחה.

 

מבין הדוגמאות שבספר (חלקי):

 

כתב תביעה למשמורת, כתב תביעה לקבלת משמורת וחזקה, כתב הגנה לתביעת אחזקת ילדה, בקשה למשמורת קטין במעמד צד אחד, בקשה דחופה בכתב לקביעת משמורת זמנית במעמד צד אחד, בקשה דחופה לקביעת הסדרי ראיה במעמד צד אחד, בקשה להפחתת שיעור מזונות העבר ולחילופין לפריסת תשלומים ארוכה, כתב תביעה למזונות ומדור, כתב הגנה לתביעת מזונות ומדור, תגובה לבקשה לפסיקת מזונות זמניים, כתב הגנה לתביעת מזונות, כתב תביעה למזונות ומדור שלו, בקשה לביטול/שינוי החלטה בעניין מזונות זמניים, כתב תביעה לשמירת זכויות רכושית והצהרתית, כתב הגנה לתביעה רכושית, בקשה דחופה בכתב למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, כתב תביעה  להורות לנתבע להימנע מלהפריע לתובעת להחזיק ולהשתמש בדירת מגוריה, תגובה לבקשת הנתבע לדחיית התביעה על הסף, בקשה דחופה ביותר למתן הוראות במעמד צד אחד, בקשה לביטול החלטה בעניין חיוב הנתבע בתשלום חד פעמי במעמד צד אחד, בקשה דחופה לקבלת צו גילוי מסמכים, בקשה דחופה לעיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד, בקשה להארכת מועד להמצאת בטוחות, תביעה לשלום בית, כתב הגנה לתביעת גירושין, כתב תביעה לגירושין וכתובה, בקשה דחופה לפסיקת מזונות אישה במעמד צד אחד, בקשה דחופה ביותר למתן צו עיכוב יציאה במעמד צד אחד, בקשה דחופה להחלפת הרכב בית הדין המעמד צד אחד, הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הסכם גירושין וממון, בקשה לאישור הסכם גירושין בהסכמה, כתב תביעה לקביעת הסדרי ראיה, סיכומים מטעם האישה, הסדרי ראיה – הודעת ערעור דחופה ביותר, הפחתת מזונות, תגובות שונות  ועוד דוגמאות נוספות...