רוצה שנתקשר? הקלק כאן

שירותי נוטריון - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

עו"ד שלומי נרקיס משמש גם כנוטריון.

 

המשרד מספק שירותי נוטריון הכוללים בין היתר: עריכת צוואה נוטריוניתאישור הסכם ממון לפני נישואין בין בני זוגאישור נוטריוני על ייפוי-כוח ועוד

 

בחודש ינואר 2015 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס הנוטריונים (דין, הלכה ומעשה).  

 

 

 

סמכויותיו של הנוטריון - כללי

ככלל, נוטריון הינו עורך-דין בעל ניסיון של עשר שנים לפחות אשר במהלכן הוא עסק במקצוע עריכת-הדין בישראל. רישיון נוטריון ניתן על-ידי ועדה הפועלת במשרד המשפטים וישנם מספר סייגים לקבלתו {כגון עבירה פלילית שיש עימה קלון; השעיה מלשכת עורכי-הדין וכדומה}. יצויין, כי סמכויות הנוטריון הינן רבות ומגוונות ומערכת המשפט הישראלית מכבדת את פעולותיו של הנוטריון בשל מעמדו ויוקרתו.

 

בין סמכויותיו ניתן למנות אישור נוטריוני על-כך שמסמך חתום על-ידי פלוני המוסמך לכך {לדוגמה, במקרים של תעודה רשמית}; אישור כי אדם מסויים נמצא בין החיים; אישור נכונות רשימת מצאי; אישור וקבלת תצהיר והצהרה אחרת; אישור נכונות העתק מסמך; עריכת צוואה בפני רשות; אישור תרגום נוטריוני ואישור תרגום נאמן למקור; אימות ואישור הסכם ממון שנחתם בין בני זוג לפני הנישואין ועוד.

 

כפי שצויין, נוטריון הינו עורך-דין בעל ותק וניסיון אשר קיבל רישיון לעסוק בתור נוטריון ממשרד המשפטים. אי-לכך, חותמו של נוטריון מהווה למעשה אישור בינלאומי לאמיתותן של מסמכים ותעודות. ישנם מוסדות וגופים שונים אשר דורשים קבלת מסמכים אשר נושאים אישור נוטריוני. לעיתים, מדובר באישור בנוגע לתעודות ממשלתית {כגון רישיון נהיגה או תעודת זהות} ולעיתים עסקינן בנכונות מסמכים מתורגמים.

 

תפקידו של הנוטריון במקרים אלה הינו לתרגם את המסמכים או להעיד על-כך שתרגומם, אשר נעשה בידי אחר, הינו נכון ונאמן למקור. אישור הנוטריון קביל בבית-המשפט, וכפי שיובהר בהמשך, גם ללא הצגת ראיות נוספות.

 

יחד-עם-זאת, ראוי לציין כי התמורות הכלכליות והחברתיות בעשרים השנים האחרונות הפכו את העולם לכפר גלובלי בו בני אדם ועסקים נעים ממקום למקום בחופשיות. חירות זו מצריכה פעמים רבות את הצגתם של תעודות ומסמכים ישראליים בחו"ל, וכן את הצגתם של מסמכים זרים בישראל. במידה וישנו צורך להציג מסמכים רשמיים למוסד מדינתי, ממלכתי או ציבורי, לא אחת ידרש תרגום המסמכים. את התרגום ניתן לעשות אצל נוטריון. יודגש כי תרגום נוטריוני יכול להיות לעיתים תנאי ראשוני להצגת מסמכים. נוטריון רשאי לתרגם מסמך כאשר הוא שולט ובקיא בשתי השפות {הן שפת המקור והן שפת התרגום}. במידה והוא איננו בקיא באחת השפות הרלבנטיות, בסמכותו לאשר תרגום אשר נעשה על-ידי מתרגם השולט בהן.

 

עריכת צוואה נוטריונית

נוטריון משמש גם בתור רשות שיפוטית {כשופט} בעת עריכת צוואה בפניו {צוואה נוטריונית}.

 

דין נוטריון כדין שופט לצורך עשיית צוואה לפי סיף 22 לחוק הירושה. עשיית צוואה הינה בגדר עריכת מסמך המותרת על-פי דין כאמור בסעיף 7(9) לחוק הנוטריונים והיא בגדר פעולה נוטריונית האמורה להיעשות בהתאם לדרכים ולתנאים שהותוו בתקנות לביצועה {ראה סעיף 18 לחוק הנוטריונים}.

 

כך למשל מחייבות תקנות 4(א) ו- 4(ד) לתקנות הנוטריונים את הנוטריון, המתבקש לערוך אישור על עשיית צוואה בפניו, לברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו והוא אף לא יתן את אישורו על עשיית הפעולה בפניו אם בנסיבות העניין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.

 

זאת ועוד. תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון להצטייד מבעוד מועד בתעודה רפואית עדכנית ליום עשיית הפעולה, בדבר מצבו של הניצב בפניו מקום והניצב מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו.

 

תקנה 8 לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון המתבקש לערוך מסמך לחתימתו של אדם שהוא אילם, חירש או עיוור לציין באישורו עובדה זו וכן את הדרך בה השתכנע שאותו אדם הבין את משמעותה של הפעולה.

 

תקנה 23 לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון למסור את מקור הצוואה שנעשתה בפניו לידי המצווה ואם סירב זה לקבלה להפקידה על חשבונו של המצווה, אצל הרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היא נעשתה.

 

הנוטריון גם מחוייב לנהל פנקס צוואות, בנוסף לספר הנוטריונים ובו עליו לרשום את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, שם הרשם לענייני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה.

 

הגם שדרישות אלה בתקנות הנוטריונים אינן מהוות חלק מהדרישות הצורניות לעשיית צוואה בפני רשות, כאמור בסעיף 22 לחוק הירושה, פסיקת בתי-המשפט הכירו, באי-קיום דרישות אלה או איזה מהן, כפגם פורמאלי בצוואה.

 

אישור הסכם ממון הנערך לפני הנישואין בין בני זוג

סמכות נוספת שנתונה לנוטריון היא, אישור הסכמי ממון הנערך לפני הנישואין בין בני זוג. 

 

אישור נוטריוני על ייפוי-כוח

סמכות נוספת שנתונה לנוטריון היא, אישור נוטריוני על ייפוי-כוח.

 

ייפוי-כוח נוטריוני הינו ייפוי-כוח אשר נעשה בפני נוטריון ומכאן ייחודו. הנוטריון מזהה כי האדם אשר רשם את ייפוי-הכוח הוא מייפה-הכוח ומאשר זאת בחותמו. אישור נוטריוני זה על ייפוי-הכוח מעניק לייפוי משנה-תוקף והופך אותו למסמך משפטי בעל ערך רב. ביטולו של ייפוי-כוח זה איננו נעשה כביטול ייפוי-כוח רגיל, ויש צורך לבטלו בכתב ובפני נוטריון אחר.